Kìm tuốt 2 lỗ CFS-2 Miller Mỹ

Công cụ tuốt dọc sợi cáp quang đường kính 250 micron và 125micron