Kìm tuốt sợi quang

Kìm tuốt sợi cáp quang
Model: JR-M03


Kìm tuốt sợi cáp quang sumitomo

Kìm tuốt sợi cáp quang Miller

Model: CFS-2 Kìm tuốt sợi cáp quang CFS-2 Miller

Kìm tuốt sợi cáp quang FIS

Xuất xứ: MỹKìm tuốt sợi cáp quang FIS

Kìm tuốt sợi cáp quang Miller

Model: 103S

Kìm tuốt sợi cáp quang Miller 103s
Kìm tuốt sợi cáp quang Pro'kit
 
Model: 8PK-326


Kìm tuốt sợi cáp quang Pro'skit
Kìm tuốt sợi cáp quang Trung Quốc

Model: CFS-2


Kìm tuốt sợi cáp quang cfs-2 china