Phương pháp đo suy hao trên sợi quang

Cách tốt nhất để đo tổng suy hao trên sợi quang là đưa cường độ của ánh sáng vào một đầu và đo mức tín hiệu đi ra từ đầu khác. Sự khác nhau của 02 cường độ được đo trong đơn vị decibel (dB) đó là suy hao end-to-end (thỉnh thoảng gọi là suy hao chèn). Cách chính xác nhất để đo theo phương pháp này là sử dụng thiết bị thu phát công suất quang. Nhưng cách này không chỉ ra nếu suy hao cao trong toàn bộ sợi hoặc tại nơi có suy hao bất thường, hoặc do quá trình sản xuất hay thi công .


Theo một cách khác, OTDR có thể cung cấp giản đồ của chiều dài đối lập với mức độ tín hiệu trong sợi, thông tin này cực kỳ hữu ích để tìm ra vấn đề trong sợi quang.

Quan trọng nhất để kiểm tra sợi quang là đo chính xác suy hao quang. Nhưng cách khác có thể cần cho hệ thống sợi quang dài và tốc độ cao. Phương pháp đo tán sắc làm thế nào khả năng thông tin được mang bởi do tốc độ của ánh sáng trong sợi khác nhau. Đó là một phần của ánh sáng mà được truyền nhanh hơn phần khác. Trong sợi đa mode, nó được gọi là đo băng thông, tán sắc và đo băng thông không được thực hiện với một OTDR

Optical Time Domain Reflectometer – “OTDR” là thiết bị đo quang điện tử được sử dụng để mô tả đặc điểm sợi quang. Nó xác định lỗi, sai hỏng và khoảng suy hao tín hiệu tại bất cứ điểm nào trên sợi quang, OTDR chỉ cần cắm vào một đầu sợi để xác định; khoảng cách điểm dữ liệu được đo tại mức thấp 5cm (2inch). Tất cả điểm được hiển thị trên màn hình từ trái qua phải với chiều dài khoảng cách theo thang đo dọc và mức chênh lệch tín hiệu theo thang đo ngang và bằng cách chọn 02 điểm dữ liệu , bạn có thể đọc khoảng cách và sự khác nhau mức độ tín hiệu giữa chúng


Ứng dụng OTDR

  • OTDR được sử dụng đa dạng cho tất cả hệ thống sợi quang, từ nhà máy tới bảo trì hệ thống quang

  • Đo suy hao mối hàn – cả mối hàn sử dụng máy hàn cáp quang và mối nối cơ khí

  • Đo suy hao chèn và suy hao phản xạ (ORL) của các điểm ghép nối

  • Xác định điểm gãy đứt sợi quang

  • Xác định chiều dài tuyến, suy hao tuyến, vị trí lỗi, các sự kiện trên tuyến