Media converter quang Wintop

1 cổng Ethernet 10/100M 1310/1550nm WDM BiDi SM 20Km SC

Mã : YT-8110SA-11-20A/B

Xuất xứ: Wintop/ Trung Quốc 

2 cổng Ethernet 10/100M 1310/1550nm WDM BiDi SM 20Km SC

Mã : YT-8110SB-11-20A/B

Xuất xứ: Wintop/ Trung Quốc 

1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1310nm SM 20Km SC

Mã: YT-8110GSA-11-20-AS

Xuất xứ: Wintop/ Trung Quốc 

2 cổng Ethernet 10/100/1000M 1310nm MM 2Km SC

Model: WT-8110GMA-11-2-AS

Xuất xứ: Wintop/ Trung Quốc