Dao cắt vỏ cáp QR540 Cable Prep

Dụng cụ tiện cáp đồng trục QR540 của Cable Prep, xuất xứ Mỹ.