Cọc tiếp địa phi 16

Cọc tiếp địa hay cọc sắt mạ đồng phi 16 . Thép mạ đồng, có đủ các loại theo yêu cầu về kích thước

Dây thép trần bện 7 sợi mạ kẽm