Cáp quang treo Sacom

Vietsky Technology phân phối cáp quang các hãng các loại, cáp quang Sacom, cáp quang Focal , cáp quang trôn luồn cống đa dạng với nhiều core (lõi) từ 2FO, 4FO, 12 FO,  24FO tới 96O

Cáp quang 2 core ( 2 sợi) hay 2FO 

Cáp quang 4 core ( 4 sợi) hay 4FO 

Cáp quang 6 core ( 6 sợi) hay 6FO 

Cáp quang 12 core (12 sợi) hay 12FO 

Cáp quang 24 core (24 sợi) hay 24FO 

Cáp quang 48 core ( 48 sợi) hay 48FO