Thiết bị quang học dùng cho nhà máy cáp sợi quang

Máy sấy đầu sợi quang (Optic Epoxy Curing Oven)

Máy gia công làm đầu quang Fiber Polishing Machine

Đĩa mài đầu connector quang (Polishing fixture)

Máy soi đầu conector quang (fiber microscope)

Máy đo phổ giao thao 3D (fiber optic Interferometer)

Máy đo suy hao chèn và suy hao phản xạ (insertion loss and return loss tester)

Máy cắt cáp sợi quang tự động - fiber cutting machine

Bút cắt đầu sợi quang - fiber cleaver pen

Keo dán Epoxy dùng cho sợi quang-353ND Epoxy

Keo dán Epoxy dạng túi gói - 353ND - 4GM

Giấy / vải lau đầu sợi quang Kimtech