Bút soi sợi quang

Bút soi lỗi sợi quang

Model: VFL-250

Xuất xứ: Taiwan

Bút soi lỗi sợi quang

Model: VFL-650-10

Xuất xứ: China

Bút soi lỗi sợi quang

Model: BML-205-10

Xuất xứ: China

Bút dò tìm lỗi sợi cáp quang

Model: FFL-100

Xuất xứ: JDSU/USA

Bút dò tìm lỗi sợi cáp quang

Model: FFL-50

Xuất xứ: FibreOptica/ USA

Bút dò tìm lỗi sợi cáp quang

Model: VFL-1012

Xuất xứ: Malaysia

Bút soi sợi quang

Model: VFL-10

Bút soi sợi quang

Model: VFL-20

Bút soi sợi quang

Model: JW3105N