Bút soi sợi quang

Bút soi lỗi sợi quang

Model: VFL-250

Xuất xứ: Taiwan 

Bút soi lỗi sợi quang

Model: VFL-650-10

 Xuất xứ: China 

Bút soi lỗi sợi quang

Model: BML-205-10

 Xuất xứ: China 

Bút dò tìm lỗi sợi cáp quang

Model: FFL-100

 Xuất xứ: JDSU/USA 

Bút dò tìm lỗi sợi cáp quang

Model: FFL-50

Xuất xứ: FibreOptica/ USA 

Bút dò tìm lỗi sợi cáp quang

Model: VFL-1012

 Xuất xứ: Malaysia 

Bút soi sợi quang

Model: VFL-10 

Bút soi sợi quang

Model: VFL-20 

Bút soi sợi quang

Model: JW3105N