Băng lau đầu connector quang

Optica Connector Cassette Cleaner ( Dụng cụ lau vệ sinh đầu connector quang ) được thiết kế vận hành đơn giản vừa lòng bàn tay, chống bụi bẩm, làm sạch đầu nối các loại sợi quang.

OAM-00019TP

Automatic Connector Cleaner (Cassette) for 2.5/1.25mm Connector


 

OAM-00019MP

Automatic Connector Cleaner (Cassette) for MPO/MTP Connector


 

OAM-00019TPR

Refill Cartridge for FOA-00019TP 2.5/1.25mm Connector Cleaner


 

OAM-00019MPR

Refill Cartridge for FOA-00019MP MPO/MTP Connector Cleaner

Cletop Type A (white tap) for SC, FC, ST, DIN and D4 connector CLE-1400511

Cletop Type B (Blue tap) for MU, LC and Biconic connector CLE-1400601