Pin máy hàn cáp quang

Pin máy hàn cáp quang Fujikura

Model: BTR - 08

Pin máy hàn cáp quang Fujikura

Model: BTR-09

Pin máy hàn cáp quang Fitel

Model: S943B

Pin máy hàn cáp quang Sumitomo

Model: BU-11S

Pin máy hàn cáp quang Sumitomo

Model: BU-66S

Pin máy hàn cáp quang Ilsintech

Model: S953