Màn hình thay thế máy hàn cáp quang

Màn hình thay thế cho máy hàn cáp quang

Mã: Fujikura FSM-60S/50S 

Màn hình thay thế cho máy hàn cáp quang

Mã: Sumitomo Type 39 

Màn hình thay thế cho máy hàn cáp quang 

 Mã: Sumitomo Type 81C