Điện cực máy hàn cáp quang

Điện cực máy hàn cáp quang Fujikura

Điện cực máy hàn cáp quang Sumitomo

Điện cực máy hàn cáp quang Ilsintech

Điện cực máy hàn cáp quang Inno

Cặp điện cực máy hàn Fitel

Cặp điện cực máy hàn Jilong