Cặp gia nhiệt cho máy hàn cáp quang

Cặp gia nhiệt máy hàn quang Fujikura fsm-50

Cặp gia nhiệt máy hàn quang Fujikura fsm-60s

Bộ phận nung máy hàn quang

Cặp gia nhiệt máy hàn quang Sumitomo type - 39