Cặp gia nhiệt cho máy hàn cáp quang

Cặp gia nhiệt máy hàn quang Fujikura fsm-50 

Cặp gia nhiệt máy hàn quang Fujikura fsm-60s 

  Bộ phận nung máy hàn quang 

 Cặp gia nhiệt máy hàn quang Sumitomo type - 39