AC/DC Adapter cho máy hàn cáp quang

Adapter máy hàn cáp quang Fujikura

Model: ADC-11 

Adapter máy hàn cáp quang Fujikura

 Model: ADC-13 

Adapter máy hàn cáp quang Fujikura

Model: ADC-18 

Adapter máy hàn cáp quang Sumitomo

Model: PS-66 

Adapter máy hàn cáp quang Sumitomo

Model: ADC-1430