AC/DC Adapter cho máy hàn cáp quang

Adapter máy hàn cáp quang Fujikura

Model: ADC-11

Adapter máy hàn cáp quang Fujikura

Model: ADC-13

Adapter máy hàn cáp quang Fujikura

Model: ADC-18

Adapter máy hàn cáp quang Sumitomo

Model: PS-66

Adapter máy hàn cáp quang Sumitomo

Model: ADC-1430