Đầu nối coupler thay thế FC/SC/ST

Đấu nối adapter thay thế cho máy đo OTDR cáp quang

Model: Yokogawa 

Đầu coupler thay thế cho máy đo OTDR cáp quang

Model: JDSU

Đấu nối adapter cho máy đo OTDR cáp quang

Model: Anritsu 

Đầu coupler thay thế cho máy đo Exfo