Bộ đầu đo sợi quang trần

Bộ đầu chuyển cho máy đo OTDR cáp quang

Mã: divot bare fiber adapter

Bộ đầu chuyển dùng cho máy đo OTDR Cáp quang

Hãng: Divot

Đầu connector chuyển đồi cho máy đo

Đầu connector chuyển đổi cho máy đo

Đầu connector chuyển đổi

Đầu connector chuyển đổi