Bộ đầu chuyển đổi N-type male to DIN 7/16 Male

Bộ đầu chuyển đổi connector 7-16 Din cho Jumper 1-2 inch (male) - Đầu thẳng 

Bộ đầu chuyển đổi connector 7-16 Din cho Jumper 1-2 inch (male) - Đầu L

Connector 1-2 inch (male)- Đầu thẳng