Anritsu FiberConnect-1-UPC bộ tiếp đầu sợi quang trần

Bộ tiếp đầu đo sợi quang trần do hãng Anritsu thiết kế giúp tiết kiệm thời gianAnritsu FiberConnect OTDR - Bộ đầu đo sợi quang trần với dây nối quang Pigtail 9/125µm đơn mode SC/UPC