Anritsu FiberConnect-1-UPC bộ tiếp đầu sợi quang trần

Bộ tiếp đầu đo sợi quang trần do hãng Anritsu thiết kế giúp tiết kiệm thời gian


  • Loại sợi quang: Single-Mode;9/125 μm

  • Độ dài Pigail: 1m

  • Suy hao điển hình <0.06 dB

  • Số lần chèn sợi : ít nhất 2000 lần


Anritsu FiberConnect OTDR - Bộ đầu đo sợi quang trần với dây nối quang Pigtail 9/125µm đơn mode SC/UPC