Xe đo khoảng cách cáp

Xe đo cáp hay bánh xe đo khoảng cách là dụng cụ hoàn hảo để kiểm tra độ dài đoạn dây cho nhân công khi thao tác trên đường. Đơn giản khi sử dụng, đặt bánh xe tại điểm mà bạn muốn bắt đầu đo, và lăn thẳng tới điểm dừng sau đó đọc chỉ số hiện ra