Kìm tuốt sợi quang

Kìm tuốt sợi cáp quang

Model: JR-M03

Kìm tuốt sợi cáp quang Trung Quốc

Model: CFS-2

Kìm tuốt sợi cáp quang FIS

Xuất xứ: Mỹ

Kìm tuốt sợi cáp quang Miller

Model: CFS-2

Kìm tuốt sợi cáp quang Pro'kit

Model: 8PK-326

Kìm tuốt sợi cáp quang Miller

Model: 103S