Dao tách vỏ cáp quang gia cường

Dao tách và tuốt dọc vỏ cáp điện lực

Model: MK-04

Xuất xứ: Miller / Mỹ 

Dao tách rọc vỏ cáp điện

Model: AJS

Xuất xứ: Miller / Mỹ 

Dao rọc cáp điện

Model: ACS

Xuất xứ: Miller Mỹ 

Dao rọc xoay vòng theo chiều dọc cáp điện

Model: WS-64

Xuất xứ: Miller / Mỹ