Dao rọc vỏ ngoài cáp quang

Dao rọc vỏ ngoài cáp quang

Model: Densan ND-800

Dao doc vỏ ngoài cáp quang

Model: Miller ACS


Dao doc vỏ ngoài cáp quang

Model: Miller ACS-2

Dao rọc khoảng giữa slitter

(Mid-Span Access Tool)

Model: MSAT

Dao rọc khoảng giữa slitter

(Mid-Span Access Tool)

Model: MSAT 5

Dao rọc khoảng giữa slitter

Model: FTTH Slitter