Dao rọc vỏ ngoài cáp quang

Dao rọc vỏ ngoài cáp quang

Model: Densan ND-800 

Dao doc vỏ ngoài cáp quang

Model: Miller ACS


Dao doc vỏ ngoài cáp quang

Model: Miller ACS-2 

Dao rọc khoảng giữa slitter

 (Mid-Span Access Tool)

Model: MSAT 

Dao rọc khoảng giữa slitter

(Mid-Span Access Tool)

Model: MSAT 5 

Dao rọc khoảng giữa slitter

Model: FTTH Slitter