Dụng cụ lau đầu connector Hux Cleaner

HUX Cleaner được thiết kế để lau đầu connector sợi quang, đấu nối mà được gắn bên trong thiết bị, bên trong adaptor

Thiết kế dạng bút với kích thước đầu vừa khít adaptor, với số lần làm sạch trên 500 lần

Sản phẩm có sẵn cho đầu 2.5mm (FC,SC va ST) và 1.25mm (LC)