Dây nhảy quang Pigtail

MPO Armoured Fiber Optic

Dây nhảy quang chống nhiễu MTP/MPO OM3/ OM4 đơn mode (SM) Đa mode (MM) 

Đầu dây nhảy quang Loopback - SM - Đa mode -MM 

Đầu adapter quang Loopback-SC/APC