Bộ dụng cụ vệ sinh cáp sợi quang

Bộ dụng cụ vệ sinh làm sạch đầu nối cáp quang , vệ sinh chỗ hốc tủ odf, đầu coupler của máy đo , đầu couplink , làm sạch đầu ferrule dây nhảy quang, nối quang giúp kết nối được tốt hơn . Giảm suy hao và đảm bảo tín hiệu truyền dẫn . Phụ kiện được tùy biến trong từng bộ giúp thích hợp với ứng dụng cho từng khách hàng

  • Sử dụng cho bộ phận ứng cứu thông tin truyền dẫn quang

  • Sư dụng cho các đơn vị viễn thông có đài trạm, tủ server

  • Sư dụng cho các đơn vị giảng dạy

Dụng cụ vệ sinh đầu nối connector quang

Mã: HW-700N

Dụng cụ vệ sinh đầu nối quang

Mã: HW-760S

Dụng cụ vệ sinh đầu nối connector quang

Mã:HW-750C

Dụng cụ vệ sinh đầu nối quang

Mã: HW-790C

Dụng cụ vệ sinh đầu nối quang

Mã: HW-775S

Dụng cụ vệ sinh đầu nối quang

Mã: KC-400S