Thiết bị quang học dùng cho nhà máy cáp sợi quang

 
Máy sấy đầu sợi quang (Optic Epoxy Curing Oven)
 

Máy gia công làm đầu quang Fiber Polishing Machine 
 
Đĩa mài đầu connector quang (Polishing fixture)
 
May-soi-dau-soi-quang-fiber-microscope
Máy soi đầu conector quang (fiber microscope)
 

Máy đo phổ giao thao 3D (fiber optic Interferometer)
 
may-do-suy-hao-chen-phan-xa-insertion-loss
Máy đo suy hao chèn và suy hao phản xạ (insertion loss and return loss tester)
 
May-cat-cap-quang-tu-dong-cutting-machine
Máy cắt cáp sợi quang tự động - fiber cutting machine

 
but-cat-dau-soi-quang-fiber-cleaver-pen
Bút cắt đầu sợi quang - fiber cleaver pen
 
Keo-dan-epoxy-ab-dung-cho-soi-quang
Keo dán Epoxy dùng cho sợi quang-353ND Epoxy
 
keo-dan-epoxy-353nd
Keo dán Epoxy dạng túi gói - 353ND - 4GM
 
giay-lau-dau-soi-quang-kim-tech
Giấy / vải lau đầu sợi quang Kimtech
 
   

Comments