Bộ kết nối sợi quang Divot

Bộ kết nối đầu sợi quang hãng DIVOT - USA. ĐỘ chính xác cao và thuận tiện cho các chuẩn đầu nối quang

 

Divot® Bare Fiber Testing Device - FC Singlemode 

Divot® Bare Fiber Testing Device - SC Singlemode

 

Divot® Bare Fiber Testing Device - LC Singlemode

 Bullet® Bare Fiber Adapter - FC Singlemode  Bullet® Bare Fiber Adapter - SC Multimode  

Tài liệu datasheet thông số kĩ thuật bare fiber testing DIVOT - USA
Divot - usa _bare_fiber_testing

Ċ
Giang Pham,
Apr 17, 2020, 8:36 PM
Comments