Bộ kết nối sợi quang Divot

Bộ kết nối đầu sợi quang hãng DIVOT - USA. ĐỘ chính xác cao và thuận tiện cho các chuẩn đầu nối quang

 

Divot® Bare Fiber Testing Device - FC Singlemode 

Divot® Bare Fiber Testing Device - SC Singlemode

 

Divot® Bare Fiber Testing Device - LC Singlemode

 Bullet® Bare Fiber Adapter - FC Singlemode Bullet® Bare Fiber Adapter - SC Multimode 

Comments