Recent site activity

Jun 15, 2018, 2:05 AM Giang Pham edited Giới thiệu
Jun 15, 2018, 2:01 AM Giang Pham edited Liên hệ
Jun 15, 2018, 2:01 AM Giang Pham edited Liên hệ
Nov 12, 2017, 7:58 PM Giang Pham edited Gia bán sản phẩm quang
Nov 12, 2017, 7:55 PM Giang Pham edited Myway
Nov 3, 2017, 8:53 PM Giang Pham edited Thi công Kẹp Cáp Quang 2 Rãnh 3 Bulong
Nov 3, 2017, 8:47 PM Giang Pham attached kep-cap-quang-2-ranh-3lo-02.jpg to Thi công Kẹp Cáp Quang 2 Rãnh 3 Lỗ
Nov 3, 2017, 8:47 PM Giang Pham attached kep-cap-quang-2-ranh-3lo-01.jpg to Thi công Kẹp Cáp Quang 2 Rãnh 3 Lỗ
Nov 3, 2017, 8:47 PM Giang Pham attached kep-cap-quang-2-ranh-3-bu-long-01.jpg to Thi công Kẹp Cáp Quang 2 Rãnh 3 Lỗ
Nov 3, 2017, 8:47 PM Giang Pham attached kep-cap-quang-2r-3l-01.jpg to Thi công Kẹp Cáp Quang 2 Rãnh 3 Lỗ
Nov 3, 2017, 8:34 PM Giang Pham created Thi công Kẹp Cáp Quang 2 Rãnh 3 Lỗ
Jul 16, 2017, 7:45 AM Giang Pham edited Thiết bị đo xác định vị trí cáp gãy đứt
Jul 16, 2017, 7:42 AM Giang Pham edited Thiết bị đo xác định vị trí cáp gãy đứt
Jul 16, 2017, 7:41 AM Giang Pham attached VIETSKY-TECH-VN-THIET-BI-DO-DIEM-DUT-CAP-QUANG.jpg to Thiết bị đo xác định vị trí cáp gãy đứt
Jul 16, 2017, 7:40 AM Giang Pham attached VIETSKY-TECH-VN-THIET-BI-DO-DIEM-DUT-CAP-QUANG-02.jpg to Thiết bị đo xác định vị trí cáp gãy đứt
Jul 16, 2017, 7:40 AM Giang Pham attached VIETSKY-TECH-VN-THIET-BI-DO-DIEM-DUT-CAP-QUANG-03.jpg to Thiết bị đo xác định vị trí cáp gãy đứt
Jul 16, 2017, 7:40 AM Giang Pham attached VIETSKY-TECH-VN-THIET-BI-DO-DIEM-DUT-CAP-QUANG-06.jpg to Thiết bị đo xác định vị trí cáp gãy đứt
Jul 16, 2017, 7:33 AM Giang Pham created Thiết bị đo xác định vị trí cáp gãy đứt
Jun 20, 2017, 6:03 PM Giang Pham edited Sumitomo công bố máy hàn cáp quang TYPE-72C
Jun 20, 2017, 6:00 PM Giang Pham edited Sumitomo công bố máy hàn cáp quang TYPE-72C
Jun 20, 2017, 6:00 PM Giang Pham edited Sumitomo công bố máy hàn cáp quang TYPE-72C
Jun 20, 2017, 5:55 PM Giang Pham edited Sumitomo công bố máy hàn cáp quang TYPE-72C
Jun 20, 2017, 5:55 PM Giang Pham attached ANGA_COM_2017_trien-lam-cong-nghe-thiet-bi-han-noi-cap-quang-sumitomo-vietsky-tech.png to Sumitomo công bố máy hàn cáp quang TYPE-72C
Jun 20, 2017, 5:52 PM Giang Pham attached hoi-thao-kh-dao-cat-soi-quang-sumitomo-01.jpg to Sumitomo công bố máy hàn cáp quang TYPE-72C
Jun 20, 2017, 5:50 PM Giang Pham attached TYPE-72C-cong-nghe-may-han-cap-quang-sumitomo-vietsky-tech.jpg to Sumitomo công bố máy hàn cáp quang TYPE-72C

older | newer