Recent site activity

Dec 21, 2018, 6:31 AM Giang Pham edited Cáp quang Focal
Dec 21, 2018, 6:27 AM Giang Pham attached ftth-focal-cable-4fo-core.jpg to Cáp quang Focal
Dec 21, 2018, 6:27 AM Giang Pham attached focal-optical-cable-for-sale-viet-nam-05.jpg to Cáp quang Focal
Dec 21, 2018, 6:27 AM Giang Pham attached focal-cap-quang-12-core-fo-01-fiber-cable-ftth-4core.jpg to Cáp quang Focal
Dec 21, 2018, 6:27 AM Giang Pham attached focal-cap-quang-12-core-fo-01-fiber-cable.jpg to Cáp quang Focal
Dec 21, 2018, 6:27 AM Giang Pham attached focal-cap-quang-12-core-fo-01.jpg to Cáp quang Focal
Jun 15, 2018, 2:05 AM Giang Pham edited Giới thiệu
Jun 15, 2018, 2:01 AM Giang Pham edited Liên hệ
Jun 15, 2018, 2:01 AM Giang Pham edited Liên hệ
Nov 12, 2017, 7:58 PM Giang Pham edited Gia bán sản phẩm quang
Nov 12, 2017, 7:55 PM Giang Pham edited Myway
Nov 3, 2017, 8:53 PM Giang Pham edited Thi công Kẹp Cáp Quang 2 Rãnh 3 Bulong
Nov 3, 2017, 8:47 PM Giang Pham attached kep-cap-quang-2-ranh-3lo-02.jpg to Thi công Kẹp Cáp Quang 2 Rãnh 3 Lỗ
Nov 3, 2017, 8:47 PM Giang Pham attached kep-cap-quang-2-ranh-3lo-01.jpg to Thi công Kẹp Cáp Quang 2 Rãnh 3 Lỗ
Nov 3, 2017, 8:47 PM Giang Pham attached kep-cap-quang-2-ranh-3-bu-long-01.jpg to Thi công Kẹp Cáp Quang 2 Rãnh 3 Lỗ
Nov 3, 2017, 8:47 PM Giang Pham attached kep-cap-quang-2r-3l-01.jpg to Thi công Kẹp Cáp Quang 2 Rãnh 3 Lỗ
Nov 3, 2017, 8:34 PM Giang Pham created Thi công Kẹp Cáp Quang 2 Rãnh 3 Lỗ
Jul 16, 2017, 7:45 AM Giang Pham edited Thiết bị đo xác định vị trí cáp gãy đứt
Jul 16, 2017, 7:42 AM Giang Pham edited Thiết bị đo xác định vị trí cáp gãy đứt
Jul 16, 2017, 7:41 AM Giang Pham attached VIETSKY-TECH-VN-THIET-BI-DO-DIEM-DUT-CAP-QUANG.jpg to Thiết bị đo xác định vị trí cáp gãy đứt
Jul 16, 2017, 7:40 AM Giang Pham attached VIETSKY-TECH-VN-THIET-BI-DO-DIEM-DUT-CAP-QUANG-02.jpg to Thiết bị đo xác định vị trí cáp gãy đứt
Jul 16, 2017, 7:40 AM Giang Pham attached VIETSKY-TECH-VN-THIET-BI-DO-DIEM-DUT-CAP-QUANG-03.jpg to Thiết bị đo xác định vị trí cáp gãy đứt
Jul 16, 2017, 7:40 AM Giang Pham attached VIETSKY-TECH-VN-THIET-BI-DO-DIEM-DUT-CAP-QUANG-06.jpg to Thiết bị đo xác định vị trí cáp gãy đứt
Jul 16, 2017, 7:33 AM Giang Pham created Thiết bị đo xác định vị trí cáp gãy đứt
Jun 20, 2017, 6:03 PM Giang Pham edited Sumitomo công bố máy hàn cáp quang TYPE-72C

older | newer