Pin máy hàn cáp quang

Pin máy hàn cáp quang Fujikura

Model: BTR - 08


Pin máy hàn cáp quang Fujikura

Model: BTR-09

Pin may han cap quang Fujikura BTR-09

Pin máy hàn cáp quang Fitel

Model: S943B


Pin máy hàn cáp quang Sumitomo

Model: BU-11S

Pin may han cap quang Sumitomo

Pin máy hàn cáp quang Sumitomo

Model: BU-66S

pin may han cap quang Bu-66S

Pin máy hàn cáp quang Ilsintech

Model: S953

pin may han cap quang Ilsintech
Comments