Myway

Máy đo công suất mạng cáp quang

Máy thu công suất quang
MW3211
Xuất xứ: 
Myway Electronics/ China
may-do-suy-hao-quang-mw3211
Giá: 12,500,000đ

Máy đo công suất quang
MW3208
Xuất xứ: 
Myway Electronics/ China
myway-mw3208-may-do-suy-hao-quang
Giá: 6,100,000đ

Máy đo suy hao sợi cáp quang
MW3216
Xuất xứ: 
Myway Electronics/ China
myway-mw3216-may-thu-suy-hao-cong-suat-quang
Giá: 8,800,000đ

MÁY PHÁT CÔNG SUẤT QUANG

 Máy phát công suất quang MW3111
Myway Electronics/ China
3111-myway-may-phat-suy-hao
Giá: 6,600,000đ

 Máy phát công suất quang MW3216
Myway Electronics/ Chinamw3116-may-phat-cong-suat-quang-myway
Giá: 8,800,000đ

Máy phát công suất quang Myway
Model: MW3109myway-mw3109-may-phat-cong-suat-quang

MÁY ĐO CHIỀU DÀI -  ĐIỂM ĐỨT CÁP QUANG

Máy đo chiều dài cáp quang MW3204
Xuất xứ: 
Myway Electronics/ China
mw3204-do-chieu-dai-cap-quang
Giá:22,700,000đ
Máy đo điểm đứt cáp quang
Xuất xứ: Myway Electronics/ China
may-do-diem-dut-cap-quang-mw3304n
Giá:18,900,000đ
Máy đo chiều dài cáp quang
Xuất xứ: 
Myway Electronics/ China
3304-my-way-may-do-chieu-dai-cap-quang

THIẾT BỊ - MÁY SOI ĐẦU CONNECTOR QUANG

 Đèn phát laser soi lỗi sợi quang
MW3105P
Xuất xứ: 
Myway Electronics/ Chinaden-phat-laser-soi-cap-quang-joinwit
 Kính soi đầu connector sợi quang MW5003
Xuất xứ: 
Myway Electronics/ China
 Máy soi đầu sợi quang
 MW5005N
Xuất xứ: 
Myway Electronics/ China
Comments