Myway

VIETSKY TECH nhập khẩu và phân phối chính hãng thiết bị hãng Myway - Việt Nam . Thiêt bị đo kiểm độ chính xác cao cho sọi quang, bộ dụng cụ tool làm cáp quang Myway, máy dò lỗi cáp Myway

Máy đo công suất mạng cáp quang

Máy thu công suất quang
MW3211
Xuất xứ: 
Myway Electronics/ China
may-do-suy-hao-quang-mw3211
Máy đo công suất quang
MW3208
Xuất xứ: 
Myway Electronics/ China
myway-mw3208-may-do-suy-hao-quang
Máy đo suy hao sợi cáp quang
MW3216
Xuất xứ: 
Myway Electronics/ China
myway-mw3216-may-thu-suy-hao-cong-suat-quang

MÁY PHÁT CÔNG SUẤT QUANG

 Máy phát công suất quang MW3111
Myway Electronics/ China
3111-myway-may-phat-suy-hao
 Máy phát công suất quang MW3216
Myway Electronics/ Chinamw3116-may-phat-cong-suat-quang-myway
Máy phát công suất quang Myway
Model: MW3109myway-mw3109-may-phat-cong-suat-quang

MÁY ĐO CHIỀU DÀI -  ĐIỂM ĐỨT CÁP QUANG

Máy đo chiều dài cáp quang MW3204
Xuất xứ: 
Myway Electronics/ China
mw3204-do-chieu-dai-cap-quang
Máy đo điểm đứt cáp quang
Xuất xứ: Myway Electronics/ China
may-do-diem-dut-cap-quang-mw3304n
Máy đo chiều dài cáp quang
Xuất xứ: 
Myway Electronics/ China
3304-my-way-may-do-chieu-dai-cap-quang

THIẾT BỊ - MÁY SOI ĐẦU CONNECTOR QUANG

 Đèn phát laser soi lỗi sợi quang
MW3105P
Xuất xứ: 
Myway Electronics/ Chinaden-phat-laser-soi-cap-quang-joinwit
Bộ tool làm cáp quang Myway
Xuất xứ: 
Myway Electronics/ China
Model: MW-08

 Máy soi đầu sợi quang
 MW5005N
Xuất xứ: 
Myway Electronics/ China
Comments