Media converter quang Wintop

1 cổng Ethernet 10/100M 1310/1550nm WDM BiDi SM 20Km SC
Mã : YT-8110SA-11-20A/B
Xuất xứ: Wintop/ Trung Quốc

1 cổng Ethernet 10/100M 1310/1550nm WDM BiDi SM 20Km SC YT-8110SA-11-20A/B

2 cổng Ethernet 10/100M 1310/1550nm WDM BiDi SM 20Km SC
Mã : YT-8110SB-11-20A/B
Xuất xứ: Wintop/ Trung Quốc

2 cổng Ethernet 10/100M 1310/1550nm WDM BiDi SM 20Km SC YT-8110SB-11-20A/B

1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1310nm SM 20Km SC
Mã: YT-8110GSA-11-20-AS
Xuất xứ: Wintop/ Trung Quốc


YT-8110GSA-11-20-AS 1 cổng Ethernet 10/100/1000M 1310nm SM 20Km SC

2 cổng Ethernet 10/100/1000M 1310nm MM 2Km SC
Model: WT-8110GMA-11-2-AS
Xuất xứ: Wintop/ Trung Quốc

2 cổng Ethernet 10/100/1000M 1310nm MM 2Km SC WT-8110GMA-11-2-AS

Comments