JW3229 thiết bị đo đầu cuối mạng quang PON

Kiểm tra 6 tầng của ONT và OLD

Cung cấp bước sóng 1310nm và 1490nm

Được sử dụng trong chế độ đo Burst của 1310nm upstream

Chức năng 10’ tự động tắt và kích hoạt

Sử dụng pin AA và Ac Adapter để cung cấp nguồn

Hỗ trợ tiếng anh

Cung cấp chức năng đo thông tuyến quang VFL

may-do-cap-quang-dau-cuoi-mang-PON-vietskytech

On Line;

Break;

ONT bad;

No Power;

Fall Off;

ONT Fatal;

may-do-suy-hao-cap-quang-mang-PON
on-line-testing-pon-power-meter-joinwit kiem-tra-suy-hao-mang-quang-may-do
thiet-bi-do-dau-cuoi-quang thiet-bi-dau-cuoi-quang-may-do-suy-hao-pon
Comments