Joinwit - Thiết bị đo kiểm mạng Cáp Quang

MÁY ĐO - THU CÔNG SUẤT QUANG JOINWIT

Máy thu công suất quang JW3216
Xuất xứ: Joinwit/ TQ

may-thu-cong-suat-quang-joinwit-jw3216-01
 Máy đo công suất quang JW3212
Xuất xứ: Joinwit/ TQ

may-thu-cong-suat-quang-joinwit-jw3216-02
 Máy đo suy hao sợi cáp quang
JW3208
Xuất xứ: Joinwit/ TQ

may-thu-cong-suat-quang-joinwit-jw3208
 Máy đo công suất quang
JW3205
mini type
Xuất xứ: Joinwit/ TQ

may-thu-cong-suat-quang-joinwit-jw3205

MÁY PHÁT CÔNG SUẤT QUANG

 Máy phát công suất quang JW3116
Xuất xứ: Joinwit/ TQ

may-phat-cong-suat-quang-joinwit-3116-01
 Máy phát công suất quang JW3110
Xuất xứ: Joinwit/ TQ

may-phat-cong-suat-quang-joinwit-3110
 Máy thu công suất kèm phát laser VFL&OPM
Xuất xứ: Joinwit/ TQ

may-thu-phat-cong-suat-quang-joinwit
 Máy đo công suât quang mạng
Pon/ Gpon JW3213

Xuất xứ: Joinwit/ TQ

may-do-cong-suat-quang-mang-Gpon

THIẾT BỊ XÁC ĐỊNH LỖI SUY HAO , ĐIỂM ĐỨT CÁP QUANG

 Thiết bị xác định lỗi sợi quang JW3304A
Xuất xứ: Joinwit/ TQ

may-do-chieu-dai-cap-quang-joinwit-01
 Máy đo OTDR cáp quang Trung Quốc JW3302
Xuất xứ: Joinwit/ TQ

may-xac-dinh-diem-dut-loi-soi-cap-quang
 Máy đo chiều dài cáp quang JW3304N
Xuất xứ: Joinwit/ TQ

may-xac-dinh-loi-soi-quang-joinwit
 Máy đo suy hao quang biển đỏi 
JW3303B

Xuất xứ: Joinwit/ TQ

may-do-suy-hao-quang-bien-doi-duoc

THIẾT BỊ - MÁY SOI ĐẦU CONNECTOR QUANG

 Đèn phát laser soi lỗi sợi quang JW3105P
Xuất xứ: Joinwit/ TQ

den-phat-laser-soi-cap-quang-joinwit
 Kính soi đầu connector sợi quang JW5003
Xuất xứ: Joinwit/ TQ

kinh-soi-dau-connector-soi-quang
 Máy soi đầu sợi quang JW5005N
Xuất xứ: Joinwit/ TQ

may-soi-dau-soi-quang-joinwit
 Băng lau đầu connector quang bang-lau-dau-soi-quang-joinwit

MÁY ĐO SUY HAO CHÈN , SUY HAO PHẢN XẠ QUANG

 Máy đo suy hao chèn và suy hao phản xạ sợi quang
Model: JW3327A
may-do-suy-hao-chen-va-suy-hao-phan-xa-soi-quang-joinwit
 Thiết bị nhận dạng cáp quang, hướng sợi quang
thiet-bi-nhan-dang-soi-cap-quang-join-wit
 Máy đo Mini-Pro OTDR cáp quang
Model: JW3302s

jw3302-may-do-joinwit
 

Máy đo suy hao chèn/ suy hao phản hồi (IL/RL) _ JGR BR5 Backreflection Meter (Model: BR5-3050-2-09FA)