Huấn luyện nhân viên đo kiểm mạng cáp quang

Bất cứ khi nào bạn cần kiểm tra lỗi việc vận hành trên tòa nhà trước khi đóng vai trò là một nhà thầu hoặc bạn kiểm soát thường xuyên công việc của hệ thống và làm thế nào nhân viên nên được huấn luyện.

Trong việc lên kế hoạch và thiết kế hệ thống quang, trình độ nhân công, nhà thầu và nhân viên bảo trì đều đóng góp quan trọng . Nhân viên của bạn không chỉ có khả năng thực thi công việc chu đáo mà còn phải phân tích thông tin nhận được từ thiết bị

 

may-do-cap-quang-otdr
Ba vấn đề quan trọng:

Nhà thiết kế, nhà lập kế hoạch và nhân công phải biết làm thế nào những nhân tố này có thể tác động hệ thống của họ và loại testing cần được yêu cầu cho hệ thống để vận hành với tín hiệu tốt nhất.

+ Suy hao là sự sụt giảm tín hiệu quang khi mà nó truyền thông qua cáp sợi quang giữa thiết bị nhận và thu.  Đối với hầu hết thiết bị, chỉ đơn giản là công suất quang (OPM) nhưng với công nghệ CATV, DWDM và FTTH có đa dạng của công suất quang được thiết kế để đáp ứng yêu cầu công việc

Mặc dù OPM có thể đo mức độ nguồn tín hiệu thu vào , chỉ có kĩ sư so sánh mức tín hiệu với thông số kĩ thuật của nhà sản xuất. để làm được điều này, người kĩ sư phải vận hành nhiều thiết bị đo suy hao quang một cách hợp lý để so sánh kết quả nhận được. Nhà sản xuất phải hiểu làm thế nào để tính toán định mức suy hao một cách chính xác

 

may-do-cap-quang-otdr-002

+ Sự tán sắc quang:  là vai trò quan trọng thứ hai , nếu xung bao gồm trong tín hiệu data, tạo ra vòng lặp lỗi trên tín hiệu . Tán sắc là nhân tố quan trọng cho vận hành hệ thống

Kĩ thuật nên hiểu nguyên lý tán sắc và làm thế nào chúng tác động đến việc truyền dẫn. Xa hơn, phải hiểu làm thế nào thực hiện kiểm tra đặc tính sợi quang .

+ Sự ảnh hưởng của phản xạ quang trên các loại diot là thành phần thứ 3.

Kĩ sư phải nắm rõ nguyên nhân gây ra phản xạ và làm thế nào ảnh hưởng đến đa dạng nguồn sáng. Người vận hành nên được huấn luyện việc sử dụng OTDRs, vùng mù sự kiện và suy hao (dead zone)

Comments