Module đấu nối quang

Module quang loại 48FO chuẩn SC/APC, bao gồm các phụ kiện cho mỗi module như sau: khối quay và 2 modul 24FO 


+ Adapter SC/APC: 0 cái

+ Dây nối quang Ø 0.9mm, SC/APC, 1,5m: 0 sợi

+ Ống co nhiệt 40mm: 0 cái

+ Khay chứa mối hàn quang 12FO: 4 cái
Comments