Dây nhảy quang Pigtail

  cap-quang-chong-nhieu-MPO MPO Armoured Fiber Optic
Dây nhảy quang chống nhiễu MTP/MPO OM3/ OM4 đơn mode (SM) Đa mode (MM)
  sc-mm-loopbackĐầu dây nhảy quang Loopback - SM - Đa mode -MM  
dau-adapter-quang-loopback-sc-apc
Đầu adapter quang Loopback-SC/APC
 


Comments