Dao cắt ống đệm lỏng

Dao cắt ống đệm lỏng LTC-01, thương hiệu HAKUSAN Nhật Bản là dụng cụ chuyên dụng để tách lớp ống đệm (loose tube) không ảnh hưởng gãy tới lớp sợi quang bên trong

1 - Ứng dụng

LTC-01 được sử dụng thể hiện trong bảng sau
 Đường kính ngoài ống đệm (mm)          Đường kính trong của ống đệm (mm)      Số khoảng chia sử dụng  Đệm , miếng đè sợi quang
 0.9      0.6  (1)  sử dụng
 1.0  0.6  (1)  sử dụng
 1.6  0.8  (2)  sử dụng
 2.4  1.4  (3)  sử dụng
 3.0  2.0  (2)  ko được sử dụng

2 - Cách sử dụng dao cắt ống đệm lỏng

- Đặt ống đệm lỏng vào khoảng chia và đè ống đệm lên ống đệm
- Thực hiện xoay lưỡi dao xung quanh ống đệm khi đạt điểm tiếp xúc 
* Sử dụng kết hơp kìm tuốt sợi quang

 
dao-cat-ong-dem-long-hakusan-ltc-01
 
dao-cat-ong-dem-long-hakusan-ltc-01-02
 
dao-cat-ong-dem-long-hakusan-ltc-01-03
 
dao-cat-ong-dem-long-hakusan-ltc-01-04
   

Comments