Dao cắt cáp QR540 Cable Prep

Hãng Cable Prep, Mỹ cung cấp sản phẩm tool, dao tiện cáp SCT-540QR với lưỡi dao 3 chức năng, được sử dụng trên cáp COMM-SCOPE.


Comments