Cọc tiếp địa phi 16

Cọc tiếp địa hay cọc sắt mạ đồng phi 16 . Thép mạ đồng, có đủ các loại theo yêu cầu về kích thước

 
coc tiếp địa thép mạ đồng
 
cọc tiếp địa thép mạ đồng phi 16


Dây thép trần bện 7 sợi mạ kẽmComments