Cáp quang treo Sacom

Vietsky Technology phân phối cáp quang các hãng các loại, cáp quang Sacom, cáp quang Focal , cáp quang trôn luồn cống đa dạng với nhiều core (lõi) từ 2FO, 4FO, 12 FO,  24FO tới 96O

 
cáp quang sacom 4FO treo gia cường
Cáp quang 2 core ( 2 sợi) hay 2FO
 
cáp quang sacom 4FO gia cường
Cáp quang 4 core ( 4 sợi) hay 4FO
 
cáp quang treo 24 sợi

Cáp quang 6 core ( 6 sợi) hay 6FO
 
cáp quang sacom 24FO treo gia cường
Cáp quang 12 core (12 sợi) hay 12FO
 
cáp quang sacom 24FO gia cường
Cáp quang 24 core (24 sợi) hay 24FO
 
cáp quang 48 sợi sacom

Cáp quang 48 core ( 48 sợi) hay 48FO

Bán cáp quang các loại: Cáp quang đệm chặt, cáp quang đệm lỏng Vcom, cáp quang 12 sợi Focal, Cáp quang 24 core Sacom, Cáp quang 12fo Sacom, cáp quang 24core Focal

Comments