Cặp gia nhiệt cho máy hàn cáp quang

                   Cặp gia nhiệt máy hàn quang Fujikura fsm-50 Cặp gia nhiệt máy hàn quang Fujikura fsm-50s

                Cặp gia nhiệt máy hàn quang Fujikura fsm-60s

Cặp gia nhiệt máy hàn quang Fujikura fsm-60s

                                 Bộ phận nung máy hàn quang

oven heater for fusion splicer

                   Cặp gia nhiệt máy hàn quang Sumitomo type - 39

Cặp gia nhiệt máy hàn quang sumitomo type 39

Comments