Bút soi sợi quang


Bút soi lỗi sợi quang

Model: VFL-250
 Xuất xứ: Taiwan

but soi loi soi quang VFL-650-10

Bút soi lỗi sợi quang

Model: VFL-650-10
 Xuất xứ: China
 
but soi loi soi quang VFL-650-10

Bút soi lỗi sợi quang

Model: BML-205-10
 Xuất xứ: China
but soi loi soi quang VFL-650-10

Bút dò tìm lỗi sợi cáp quang

Model: FFL-100
 Xuất xứ: JDSU/USA
bui do tim loi soi quang

Bút dò tìm lỗi sợi cáp quang

Model: FFL-50
 Xuất xứ: FibreOptica/ USA
bui do tim loi soi quang

Bút dò tìm lỗi sợi cáp quang

Model: VFL-1012
 
Xuất xứ: Malaysia
bui do tim loi soi quang

Bút soi sợi quang

Model: VFL-10
 Xuất xứ: China but soi soi quang VFL

Bút soi sợi quang

Model: VFL-20
 Xuất xứ: China but soi soi quang VFL

Bút soi sợi quang

Model: JW3105N
 Xuất xứ: ChinaBut soi soi quang Joinwit
  
Comments