Bộ dụng cụ làm cáp quang FIS USA

Bộ dụng cụ làm cáp quang hay bộ thiết bị hàn nối cáp quang được thiết kế phục vụ cho các đơn vị thi công, bảo trì tuyến quang. Tất cả công cụ, dụng cụ được chọn lọc theo thực tế sử dụng tại hiện trường. Vietsky Tech phân phối dụng cụ làm quang nhập khẩu chính hãng

bo-dung-cu-lam-cap-quang-FIS

Bộ dụng cụ làm cáp quang chính hãng USA hãng FIS - Mã: F1-0053


 • Tri-Hole Fiber Stripper (F1-1301T)
 • FIS Connector Cleaner (F1-7020-C)
 • Kevlar Scissors (F1-KS1)
 • Jacket Stripper (F1-0016)
 • Buffer Tube Stripper (F1-0017)
 • Round Cable Slitter (MK02)
 • 6” Side Cutting Pliers (200038)
 • (50) Foam Swabs (F1-0005)
 • Cleaning Tissue (F1-6705)
 • Utility Knife (F1-0023)
 • Tweezers (F1-0019)
 • Needle Nose Pliers (100021)
 • Piano Wire (F1-8265K)
 • 4 Bit Screwdriver (F1-0027)
 • Black Marker (F1-9104)
 • Safety Glasses (F1-1S13390C)
 • (5) Degreaser Wipes (F1-1010)
 • Black Work Mat (F1-0024)
 • Standard Fiber Disposal Unit (F1-8327)
 • Ruler (RMC-6)
 • Fabric Tape Measure (F1-8273)
 • 1/2" Nut Driver (1UG30)
 • (3) Economy Tie Labels (P50KIT)
 • Rugged Carry Case (F10053EY)
 • (5) Fusion Splice Sleeve (F1-1002C)
 • 1Mtr 3mm Furcation (F00FR3RO)
 • 1Mtr 900µm Furcation (F00FR900HW)
 • FIS Cleaver (F1-6000)
 • (5) 3M Fibrlok Splices (2529)
 • 3M Fibrlok Assembly Tool (2501)
 • FIS Index Matching Gel (F1-0001K)
Comments