Bộ đầu chuyển sợi quang


Đấu nối adapter thay thế cho máy đo OTDR cáp quang
Model: Yokogawa

Dau noi adapter thay the may do OTDR cap quang Yokogawa

Đầu coupler thay thế cho máy đo OTDR cáp quang

Model: JDSU
Dầu coupler thay thế cho máy đo OTDR cáp quang


Đấu nối adapter cho máy đo OTDR cáp quang
Model: Anritsu

dầu coupler thay thế cho máy đo OTDR cáp quang Anritsu

Đầu coupler thay thế cho máy đo Exfo

Comments