Anritsu FiberConnect-1-UPC bộ tiếp đầu sợi quang trần

 
anritsu fiber connect-1-upc bo tiep quang tran
Bộ tiếp đầu đo sợi quang trần do hãng Anritsu thiết kế giúp tiết kiệm thời gian

 
anritsu fiber connect-1-upc bo tiep quang tran soi quang
  • Loại sợi quang: Single-Mode;9/125 μm
  • Độ dài Pigail: 1m
  • Suy hao điển hình <0.06 dB
  • Số lần chèn sợi : ít nhất 2000 lần

 
anritsu fiber connect-1-upc bo tiep quang tran soi quang 03

Anritsu FiberConnect OTDR - Bộ đầu đo sợi quang trần với dây nối quang Pigtail 9/125µm đơn mode SC/UPC


Ċ
Giang Pham,
Jun 17, 2016, 4:39 PM
Comments